O FUNDACJI

 

Fundacja „Ratujmy Pszczoły” powstała z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy pszczołom w 2021 roku. Została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Brzesku pod numerem KRS: 0000915226. Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Ochrony Środowiska.

  

Do głównych celów fundacji należy:

 

1.     Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie roli pszczół w przyrodzie, poprzez współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, przedszkolami oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami. 

2.       Kultywowanie tradycyjnego pszczelarstwa i produktów pszczelich poprzez udział w lokalnych wydarzeniach kulturalno-oświatowych. 

3.       Integrowanie środowisk pszczelarskich oraz podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy jak i osób zainteresowanych założeniem pasieki. 

4.       Działanie na rzecz stałego rozwoju pszczelarstwa, reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy.

5.       Rozszerzanie bazy pożytkowej  dla pszczół i innych owadów zapylających.

6.       Ochrona i zwiększanie populacji pszczół. 

7.       Zapobieganie chorobom i zatruciom pszczół. 

8.       Popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich wśród społeczeństwa.

 

NASI PARTNERZY

  • aalogobeepl.jpg
  • logo brzescy pszczelarze.JPG
  • Pangrafik1.png
  • pixeliada.jpg
  • zg.jpg