icon

ZRÓBMY RAZEM COŚ DOBREGO

Polityka Prywatności

Polityka prywatności Fundacji Ratujmy Pszczoły

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady, na jakich Fundacja Ratujmy Pszczoły przetwarza i
chroni Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoją prywatność i chronimy Twoje dane osobowe przed
nieautoryzowanym dostępem oraz wykorzystywaniem ich w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.

1. Jakie dane osobowe zbieramy?
Fundacja Ratujmy Pszczoły zbiera następujące dane osobowe:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• numer telefonu,
• adres korespondencyjny,
• numer rachunku bankowego,
• dane dotyczące wpłat i darowizn.

2. W jaki sposób zbieramy dane osobowe?
Dane osobowe zbieramy w trakcie kontaktu z nami, np. poprzez formularz kontaktowy na stronie
internetowej, podczas wpłat lub darowizn, lub gdy zostaniesz wolontariuszem naszej organizacji.

3. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Fundacja Ratujmy Pszczoły przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
• realizacji celów statutowych Fundacji, w szczególności w celu organizacji działań i inicjatyw
mających na celu ochronę i ratowanie pszczół oraz zachowanie różnorodności biologicznej,
• nawiązania i utrzymania kontaktu z darczyńcami oraz przekazywania informacji na temat
działań i inicjatyw Fundacji,
• udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i prośby skierowane do Fundacji,
• przeprowadzania działań marketingowych, w tym prowadzenia kampanii społecznych i
marketingowych, a także informowania o aktualnościach i wydarzeniach związanych z działalnością
Fundacji,
• do przetwarzania wpłat i darowizn,
• prowadzenia rekrutacji i pozyskiwania wolontariuszy do współpracy z Fundacją.

3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
Fundacja Ratujmy Pszczoły przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
• dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),

• dane dotyczące darowizn i wpłat na rzecz Fundacji (np. kwota wpłaty, data wpłaty, forma
płatności),
• dane dotyczące rekrutacji i współpracy z wolontariuszami (np. CV, list motywacyjny),
• informacje o preferencjach i zainteresowaniach w zakresie działań i inicjatyw Fundacji.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dokonywane na podstawie:
• prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację Ratujmy Pszczoły,
• wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których
zostały zebrane, a także przez czas niezbędny do przestrzegania wymogów prawnych.

6. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Masz prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
• sprostowania swoich danych osobowych,
• usunięcia swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• przeniesienia swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

7. Zmiany w polityce prywatności
Fundacja Ratujmy Pszczoły zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w
dowolnym czasie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z
formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu