icon

ZRÓBMY RAZEM COŚ DOBREGO

Regulamin konkursu fotograficznego „Ogród Przyjazny Pszczołom”

Regulamin konkursu fotograficznego „Ogród Przyjazny Pszczołom”

1. Organizator: Konkurs fotograficzny „Ogród Przyjazny Pszczołom” jest organizowany przez Fundację Ratujmy Pszczoły.

2. Cel konkursu: Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie fotografii, które ukazują ogrody przyjazne dla pszczół oraz propagowanie ochrony i znaczenia pszczół dla środowiska.

3.Uczestnictwo:

 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób, które są zainteresowane fotografowaniem ogrodów przyjaznych pszczołom.
 • Uczestnictwo jest bezpłatne i dobrowolne.

  4.Zasady uczestnictwa:
 • Fotografie muszą być oryginalne i wykonane przez uczestnika konkursu.
 • Fotografie powinny przedstawiać ogrody, balkony lub inne przestrzenie zielone, które są przyjazne dla pszczół.
 • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną fotografię.
 • Nie ma ograniczeń co do rodzaju aparatu fotograficznego, jednak jakość i estetyka fotografii będą brane pod uwagę przy ocenie.

  5. Zgłoszenia:
 • Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi przesłać swoje zgłoszenie w formie cyfrowej na adres mailowy:  fundacjaratujmypszczoly@gmail.com do dnia 30.07.2023 r.
 • Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, tytuł każdej fotografii oraz krótki opis.
 • Zgłoszenie powinno być przesłane w formacie JPG lub PNG, o maksymalnej rozdzielczości 3000 pikseli po dłuższej stronie.

  6. Ocena i nagrody:
 • Zwycięzcy zostaną wyłonieni poprzez głosowanie (like) na Facebooku trwające 7 dni od dnia opublikowania zgłoszeń na stronie Organizatora
 • Nagrody otrzymają trzy osoby z największą liczbą polubień pod zdjęciem.
 • Zwycięzcy otrzymają bony podarunkowe w formie elektronicznej o wartośći:
  I miejsce – 300 zł, II miejsce – 200 zł, III miejsce – 100 zł do zrealizowania w sklepie internetowym https://www.sadowniczy.pl/
 • Nagrody zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.

  7. Prawa autorskie i wykorzystanie fotografii:
 • Uczestnicy konkursu zachowują pełne prawa autorskie do swoich fotografii, jednak zgłaszając fotografie do konkursu, udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie ich w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z konkursem.
 • Organizator ma prawo do publikacji, wykorzystania i reprodukcji zgłoszonych fotografii w dowolny sposób, z zachowaniem praw autorskich uczestnika.

  8. Ochrona danych osobowych:
 • Dane osobowe uczestników, takie jak imię, nazwisko i adres e-mail, będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Organizatora oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  9. Zmiany w regulaminie:
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w dowolnym momencie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej konkursu.

  10. Postanowienia końcowe:
 • Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę zgłoszeń lub inne problemy techniczne związane z przesyłaniem fotografii.
 • Wszelkie sytuacje sporne będą rozstrzygane przez Organizatora.
 • Niniejszy regulamin jest dostępny dla uczestników na stronie internetowej konkursu.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu